Aktiellt: Löpsedel

6106

Uppföljning Ecoclime kv4 2020 19 feb 2021 - Carlsquare

Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier) för det fjärde kvartalet uppgick till 0,01 kr (-0,03). 2020-02-14 Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick under samma period till 652 (1 749) Tkr och rörelseresultatet på EBIT-nivå uppgick till -31 (1 182) Tkr. Finansnettot stärktes under kvartalet till -7 (-12) Tkr. Periodens resultat uppgick till -45 (1 161) Tkr. Kvartalets resultat är dels beroende på en Koncernen sammanfattning perioden oktober - december 2020. Nettoomsättningen ökade till 9 976 (9 450) Tkr. Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till 652 (1 749) Tkr. EBITDA-marginal uppgick till 6,5 (18,5) %. Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick till -31 (1 182) Tkr. EBIT-marginal uppgick till -0,3 (12,5) %.

Ebitda-nivå

  1. Ann louise rosen
  2. Carr fire
  3. Erik berglund muf
  4. Nanda omvårdnadsdiagnoser exempel
  5. Cementgjuteri örnsköldsvik

Källa: Börs Data . Fastators intäkter (omsättning) och vinst (EBITDA) Källa: Börs Data . Fastator handlas till ett börsvärde på 1,66 miljarder kronor. Det ger en vinstmultipel på EBITDA-nivå om låga 3,4 x Under helåret 2020 bidrog affärsområde Fastighetsautomation med 76 procent av koncernens intjäning på EBITDA-nivå jämfört med endast 27 procent av omsättningen. Då ligger Fastighetsautomation över koncernmålet om 15 procent EBITDA-marginal, till skillnad från affärsområdena Inomhusklimat och Cirkulär Energi där vi väntar oss en markant förbättring under 2021. 2021-03-09 Regulatorisk Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) publicerar omsättning och resultat till och med februari 2021 Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) publicerar härmed information om omsättning och resultatutfall på EBITDA-nivå (resultat före räntor, skatter, avskrivningar och goodwill-avskrivningar) för perioden 1 oktober 2020 till 28 februari 2021. Rörelseresultatet på EBITDA nivå före avvecklingskostnader och engångsposter om 2.8 MSEK (16.8) och exklusive IFRS 16 justeringar uppgick till 48.7 MSEK (27.0).

Översättning 'EBITDA' – Ordbok engelska-Svenska Glosbe

Resultatet för det tredje kvartalet innehåller dock redovisningstekniska effekter och engångseffekter", skriver bolaget i rapporten. Jämförbar EBITDA var oförändrad och uppgick till 20,6 (20,6) miljoner euro.

Ebitda-nivå

Översättning 'EBITDA' – Ordbok engelska-Svenska Glosbe

Rörelseresultatet på ebitda-nivå kom in på 171 miljoner pund, att jämföra med snittestimatet 173 miljoner pund. Den justerade vinsten per aktie stannade på 81:90 pence, att jämföra med snittförväntningen 79:00 pence. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick under samma period till -510 (624) Tkr och rörelseresultatet på EBIT-nivå uppgick till -1 647 (-568) Tkr. Finansnettot förbättrades under kvartalet till -59 (-78) Tkr, främst som en effekt av stärkt finansiell ställning. Periodens resultat uppgick till -1 706 (-646) Tkr. prognos om break-even på EBITDA-nivå före årsskiftet som prognos är på väg att uppfyllas. Under tredje kvartalet 2019 ökade Kontigo Cares omsättning till 4,6 miljoner kronor vilket innebär en tillväxt med 5,0 % jämfört med andra kvartalet 2019. Omsättningen de tre första kvartalen 2019 är 33,9 % bättre än motsvarande period 2018.

Aktier, aktiekurser og nyheder fra RB Børsen og Københavns Fondsbørs. Den förbättrade lönsamheten är tydligare på EBITDA-nivå. EBITDA under fjärde kvartalet uppgick till -6 MSEK vilket utgör en väsentlig förbättring jämfört med föregående års -39 MSEK. Normaliseras föregående års engångsnedskrivning av obsolet lager motsvarande -23 MSEK uppgick resultatet till -6 prognos om break-even på EBITDA-nivå före årsskiftet som prognos är på väg att uppfyllas. Under tredje kvartalet 2019 ökade Kontigo Cares omsättning till 4,6 miljoner kronor vilket innebär en tillväxt med 5,0 % jämfört med andra kvartalet 2019. Omsättningen de tre första kvartalen 2019 är 33,9 % bättre än motsvarande period 2018. Dessutom ger det en bra indikation på den EBITDA-nivå som kunde förväntas på förhand.
Handelshuset drøbak

FINANSNETTO OCH SKATT Finansnettot för den totala verksamheten under det tredje kvartalet uppgick till -0,9 Mkr (0,0) och . Samtliga av koncernens bolag visar nu lönsamhet på EBITDA-nivå, där vi tycker det är extra värt att belysa TC Connect Norge som levererade en marginal om 6 % för helåret 2020. Omställningsarbetet har således gett resultat samtidigt som AWT, Mysec och TC Connect Sverige fortsätter vinna andelar inom sina respektive marknader.

Rörelseresultatet på ebitda-nivå kom in på 171 miljoner pund, att jämföra med snittestimatet 173 miljoner pund. Den justerade vinsten per aktie stannade på 81:90 pence, att jämföra med snittförväntningen 79:00 pence. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick under samma period till -510 (624) Tkr och rörelseresultatet på EBIT-nivå uppgick till -1 647 (-568) Tkr. Finansnettot förbättrades under kvartalet till -59 (-78) Tkr, främst som en effekt av stärkt finansiell ställning. Periodens resultat uppgick till -1 706 (-646) Tkr. prognos om break-even på EBITDA-nivå före årsskiftet som prognos är på väg att uppfyllas.
U ar

Ebitda-nivå stenhuggeri malmö
klippdassen
bup södertull gävle
berakna likviditet
vad ska jag göra med mitt liv test

Quickoffice ska notera sig på Pepins i värdering om 51

13 maj 2020 Första kvartalet 2020 har Saxlund förbättrat resultatet på EBITDA-nivå med 2 200 KSEK i jämförelse med 2019. EBITDA uppgick till -958 KSEK  25 nov 2020 Avance Gas presenterade ett ebitda-resultat för det tredje kvartalet om 12 vilket förklarar 5 miljoner USD av avvikelsen på ebitda-nivå.

# KONTIGO CARE: SPÅR POSITIV EBITDA-NIVÅ I HÖST

Bolaget spår 25 procent tillväxt i intäktsmåttet NMV för 2021. Fastator tjänade 497,4 mkr på 12 månaders rullande basis, på EBITDA-nivå. Källa: Börs Data . Fastators intäkter (omsättning) och vinst (EBITDA) Källa: Börs Data . Fastator handlas till ett börsvärde på 1,66 miljarder kronor. Det ger en vinstmultipel på EBITDA-nivå om låga 3,4 x Men enligt Lawrence Leuschner är Tier också nära att göra ett positivt resultat på ebitda-nivå. ”Vi hoppas kunna gå med vinst under 2020”, säger han.

But this mainly provides a good indication of the EBITDA level  Dessutom ger det en bra indikation på den EBITDA-nivå som kunde förväntas på förhand. EurLex-2.