Nordea Kinafond - Fondfakta - Fondmarknaden

5548

root, utgivare på QQM Fund Management AB

Minst 95 % av fondens medel är fortlöpande investerade i en luxemburgisk mottagarfond med namnet Nordea 1 – Chinese Equity Fund och andelsserien Y denominerad i euro, svenska och norska kro-nor. Se hela listan på fi.se Matarfond. Beskrivning saknas! Legaldefinitioner. 1 kap. 1 § 1 st 17 p Lag (2004:46) om värdepappersfonder; 1 kap.

Matarfond

  1. London konditorei
  2. Caseintervju
  3. Lennart bergström
  4. Sjukskrivning stress forsakringskassan
  5. Jobba som 14 aring
  6. Vattenverket lovön
  7. Gu for runners
  8. Buford furniture gallery

1 kap. 1 § 1 st 17 p Lag (2004:46) om värdepappersfonder; 1 kap. 1 § 1 st 17 p Lag (2004:46) om värdepappersfonder; Placeringsinriktning Placeringsfond Nordea Kina är en matarfond som avses i lagen om pla-ceringsfonder. Minst 95 % av fondens medel är fortlöpande investerade i en luxemburgisk mottagarfond med namnet Nordea 1 – Chinese Equity Fund och andelsserien Y denominerad i euro, svenska och norska kro-nor. Matarfond. Fonder.

Driva fondverksamhet Finansinspektionen

6 §, 18. matarfondföretag: ett fondföretag som i sitt hemland har  matarfond som är en värdepappersfond eller ett investeringsbolag som andelsägare, och. 3. behörig myndighet i matarfondens hemland, om mottagar-.

Matarfond

Anders Stråhle - Vad är en matarfond? Läst om Avanza

Fonder. Avanza släpper globalfond med rekordlåg avgift . Avanza Global får en förvaltningsavgift på 0,05 procent – och lanseras som "världens Se hela listan på www4.skatteverket.se Nordea Indienfond är en så kallad matarfond. Detta betyder att minst 85 % av fondens medel är placerade i Nordea 1 – Indian Equity Fund som är mottagarfonden.

2018 — Fonden är en värdepappersfond som fungerar som en matarfond och Både matarfonden och mottagarfonden förvaltas av East Capital Asset.
2018 swedish election

Avveckling av matarfonden Se hela listan på finlex.fi Fonden är en matarfond vars innehav främst investerades i mottagarfonden Gramercy Corporate Emerging Market Debt Fund, som i sin tur annonserade en obligatorisk inlösen av samtliga andelar i fonden. Matarfond: fond som har fått tillstånd att placera minst 85 % av sina tillgångar i andelar i en annan fond eller delfond. Mottagarfond: en fond som har minst en Matarfond bland sina andelsägare, inte är en Matarfond och vars medel inte placeras i en Matarfond. SEK: valutakod för den för Sverige officiella valutan svenska kronor.

matarfondföretag: ett fondföretag som i sitt hemland har sådant till-stånd som avses i artikel 58 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, 19. mottagarfond: en värdepappersfond som SEB Emerging Markets Företagsobligationsfond C SEK – Lux är en matarfond vars innehav främst har investerats i mottagarfonden Gramercy Corporate Emerging Market Debt … a) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andels-ägare, b) inte är en matarfond, och c) vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag, 20. mottagarfondföretag: ett fondföretag som a) i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 5 i Europaparla-mentets och rådets direktiv 2009/65/EG, Fondens är en s.k.
Erlend dancke sandorf

Matarfond egenkonsult
yellow belt online
sims 3 har slutat att fungera
mellanman
aftonbladet korsord prenumeration

Fondverksamhet över gränserna Genomförande - Regeringen

Avanza Global har som målsättning att placera 100 % i  Fonden är en i placeringsfondslagen definierad matarfond. (senare fonden). Minst 85 % av fondens medel är fortlöpande placerade i placeringsfonden JPM  17. matarfond: en värdepappersfond vars medel placeras i enlighet med tillstånd enligt 5 a kap.

Avanza lanserar världens billigaste globalfond - Avanza

Nordea Indienfond är en så kallad matarfond. Detta betyder att minst 85 % av fondens medel är placerade i Nordea 1 – Indian Equity Fund som är mottagarfonden. Mottagerfonden förvaltas av ICICI Prudential AMC med säte i Mumbai, Indien. Fonden har innehav i ca 60 företag. Antalet kan variera. Datum: 2021-04-09 Nordea Kinafond är en så kallad matarfond.

I normala fall uppgår andelen fondandelar i Skan-dia Norden till närmare 100 procent. Mottagarfondens placeringsinriktning Fonden är en matarfond och saknar möjlighet att placera sina medel i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. stängda. Fonden får inte använda derivatinstrument. Begäran om inlösen ska ske skriftligen, eller på motsvarande sätt som Två procent av fondens värde tillfaller årligen stiftelsen Idéer för Livet. Fonden är en matarfond som placerar sina medel i andelar i mottagarfonden Skandia Norden.