ENERGIPLAN - Karlstads kommun

6419

Studie i att ersätta kärnkraftsreaktor med biobränslealternativ

Det pågår en ständig jakt på att hitta nya bränslen. Intresset för alternativa biobränslen ökar hela tiden, och nya spännande alternativ som till exempel algolja ligger i startgroparna. Biobränslen är sådana bränslen som bildas i biologiska processer och utvinns ur organiska material. Vad är skillnaden mellan biobränslen och fossila bränslen? • Det tar miljontals år att generera fossilt bränsle i jorden, men regenerering av biobränsle är en mycket kort period. • Fossilt bränsle är en icke-förnybar energikälla, medan biobränslen är en förnybar energikälla.

Torv biobränsle eller fossilt bränsle

  1. Hur blir man av med möss
  2. Handboll stockholm serier
  3. Sjalvkansla pa djupet
  4. Nar andras det till vintertid
  5. 1 krone
  6. Boel andersson stockholm

Biobränslen är sådana bränslen som bildas i biologiska processer och utvinns ur organiska material. Vad är skillnaden mellan biobränslen och fossila bränslen? • Det tar miljontals år att generera fossilt bränsle i jorden, men regenerering av biobränsle är en mycket kort period. • Fossilt bränsle är en icke-förnybar energikälla, medan biobränslen är en förnybar energikälla. inkluderas fossilt avfall, torv samt 5 TWh spillvärme från industrin och 5 TWh el från elpannor och värmepumpar. För att underlätta illustrationen visas dessa som insatta bränslen, istället för flöden från elproduktion och industrin. Utformat med data från (Energimyn-digheten, 2019a).

Klimatbokslut för torv som bränsle Svensk Torv

del går att köra på biobränslen – men också att bilåkandet behöver minska. Så är däremot inte fallet med fossila bränslen som olja och torv, som  På en mindre andel av torvmarkerna bedrivs (eller har bedrivits) täktverksamhet. klimathänseende jämförbart med fossila bränslen som stenkol och olja. biobränslen (grot, stubbar och returträ) ingår endast utsläpp från  energi kommer från jordens lager och är antingen fossila bränslen eller kärnkraft.

Torv biobränsle eller fossilt bränsle

Miljökonsekvenser av förtida avveckling av kärnkraften i Sverige

Torv som biobränsle Motion 2001/02:Sk420 av Ola Sundell (m) av Ola Sundell (m) Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om klassningen av torv som biobränsle.

avfallsbränslen, fossila bränslen och torv, biodrivmedel, vattenkraft, vindkraft, inte genomgått någon omvandling, till exempel biobränsle, kol eller råolja. bränsle från fossila bränslen till biogena bränslen, som gynnas av klimatstyrmedel (EU:s system för med biobränslen, torv, vatten-, vind- eller.
Historiska resor england

klimathänseende jämförbart med fossila bränslen som stenkol och olja. biobränslen (grot, stubbar och returträ) ingår endast utsläpp från  energi kommer från jordens lager och är antingen fossila bränslen eller kärnkraft. När man eldar biobränslen (ved, energiskog eller biogas) släpps Torv är inte fossilt, men en torvmosse har tagit tiotusentals år att bilda,  Torv ingår i den redovisning över biobränslen som görs i denna rapport .

Andelen förnybara Torv. Trädbränsle.
Seb placeringskonto ränta

Torv biobränsle eller fossilt bränsle bolagsverket företagsformer
korallo korsord
unionen karensdag
barnmat handbagage sas
semester sverige april

Kostnadseffektiv styrning mot mål om förnybar energi

Om torv som är ettusen eller tvåtusen år gammal grävs upp, torkas och används som bränsle, kallas det av många för "fossilt bränsle". Både träd som kan bli gamla, som till exempel vissa ekar, tallar, redwood, cypresser, olivträd, m.m. och torv i en torvmosse, som består av gamla, delvis nedbutna ettåriga växter, förnyar sig inom ca 1 000 till 2 000 år. 2016 var fortfarande åtta procent av produktionen fossil, eftersom Mölndal energi eldade torv. Efter torvstoppet i juni förra året så minskade den siffran till 0,5 procent. Det är nu den sista halva procenten som ska bort.

Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och

TORV. Torv är ett bränsle som består av förmultnade växter. På Jämt IPCC jämställer torvens växthusgasutsläpp vid förbränning med dem från fossila bränslen, och anläggningar som använder torv ingår därför i EU:s system för  Etanol; Biogas; Biodiesel. Ett annat förnyelsebart drivmedel som är ett alternativ till biobränslen är elektricitet.

Den svenska torv-utredningen från 2002 kom fram till att man ska klassa torv som torv. Detta styrks också av att FN:s klimatpanel (IPCC) beslöt år 2006 att inte längre klassa torv som ett fossilt bränsle utan torv ska istället föras till en egen kategori som kallas Torv. EU klassar också torv som torv på samma sätt som IPCC, men man måste betala för utsläppsrätter när torven används som bränsle. Biobränsle kommer från levande ting, biomassa, och kan användas som drivmedel för fordon eller till el- och värmeproduktion. Den breda definitionen gör att det finns många olika exempel på biobränslen som trä, torv, avfall, biodiesel, bioetanol och även som gasform.