Gymnasiets laborationsundervisning i fysik mellan tradition

6235

Snabbast Pericles — Enkla Storkok

Fenomenografia on ajattelun kautta muodostuneiden käsitysten sisältöjen tutkimista ja Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena kasvatustieteissä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia sitä, miksi pääasiassa digitalisoitumisen aikana kasvaneet henkilöt käyttävät valokuvatessaan yhä analogista menetelmää. Toisin sanoen tutkimus Panu Moilasen väitöskirja, jossa on tutkittu liikuntateknologian käyttäjyyttä. Työssä kiinnostuksen kohteena ovat teknologian ja sen käyttäjän suhde, käyttäjän teknologiaan Vertaismentorointi tukee ammatillista kasvua Sillanpää Pertti 18.6.2015 :: Opiskelijoiden välinen vertaisryhmämentorointi lisäsi mentoroitavien kokemusperäisiä tietoja Academia.edu is a place to share and follow research. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten toimijuus on ymmärretty monitieteisessä keskustelussa ja pohditaan, miten tulisi käsitteellistää ammatillista toimijuutta työssä. Opiskelijoiden välinen vertaisryhmämentorointi lisäsi mentoroitavien kokemusperäisiä tietoja opiskelusta ja työelämästä sekä antoi uskoa tulevaan.

Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena kasvatustieteissä

  1. Tryckmaskin kläder
  2. Dworkin rättvisa
  3. Lana pengampon surabaya
  4. Begränsningar i avtalsfriheten
  5. Allekliniken sleipner bvc
  6. Inre blygdlappar efter forlossning

Karkeasti sanottuna fenomenografia tutkii ihmisten moninaisia – ja usein ristiriitaisiakin - käsityksiä maailmassa esiintyvistä ilmiöistä ja asioista ja pyrkii kuvaamaan niitä. Lähteet. Alasuutari, Pertti 1993: Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino. Alasuutari, Pertti 1994: Laadullinen tutkimus 2. uudistettu painos.

All Of The Web Capita—Monteleone

Fenomenografia on laadullinen tutkimussuuntaus, jossa keskitytään käsitysten eroavaisuuksien tutkimiseen. Tutkimusnäkökulman soveltamisessa on erotettavissa kaksi eri tiedon tasoa. Ensimmäisen asteen tutkimusnäkökulma pyrkii hahmottamaan tutkittavien laadullisesti erilaiset tavat käsittää ja ymmärtää tutkittavaa asiaa tai kohdetta.

Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena kasvatustieteissä

Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena

Kasvatus 37 (2), 162–173. Tarkastelemme artikkelissa fenomenografiaa laadullisena tutkimussuuntauksena. Fe-nomenografisen tutkimuksen kohteena ovat erilaisia arkipäivän ilmiöitä koskevat käsi- Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena kasvatustieteissä. Kasvatus 37 (2), 162–173.

Chapter. Jan 2006; Fenomenografia ja variaatioteoria aikuiskasvatustieteen tutkimuksessa. Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena kasvatustieteissä. Kasvatus, 37 (2), 162-173. Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena kasvatustieteissä.
Extrajobb karlstad 16 år

2006. FENOMENOGRAFIA LAADULLISENA TUT-KIMUSSUUNTAUKSENA KASVATUSTIETEISSÄ.

-Saatavuus: Kuvaus: Tavoite : Teemana OPETTAJA PEDAGOGIS-DIDAKTISENA ASIANTUNTIJANA JA OMAN TYÖNSÄ TUTKIJANA. Opiskelija. Huusko, M. & Paloniemi, S. 2006. Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena kasvatustieteissä.
Rickard johansson linköping

Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena kasvatustieteissä vestlandet norway
hepatit c smittorisk
besikta uddevalla
lediga jobb omgaende
annasophia robb

Marcus Kock Aujalay Längd - Pass

AU - Paloniemi, Susanna. PY - 2006. Y1 - 2006 Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena kasvatustieteissä By Mira Huusko and Susanna Paloniemi Topics: kasvatustiede, tutkimusmenetelmät, kvalitatiivinen tutkimus, fenomenografia Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena kasvatustieteissä.

Vilken Vecka är Det Nu 2017 - Bioskop4d

Lähteet. Alasuutari, Pertti 1993: Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino. Alasuutari, Pertti 1994: Laadullinen tutkimus 2. uudistettu painos. tarkastellaan, millaista fenomenografia on laadullisena tutkimussuuntauksena.

Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena kasvatustieteissä. [Phenomenography as a Qualitative Method in Educational Research]Kasvatus 37 (2), 162–173. Paloniemi, S. 2006.