Svenskt Konversations-Lexicon

2744

Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys

I teoretisk filosofi kommer du blandt andet til at beskæftige dig med teorier om, hvad viden er, og hvordan verden er indrettet. Under HT2014 sökte 612 personer till Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet varav 100 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 21 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 20 var män och 15 var kvinnor.

Kandidat i praktisk filosofi

  1. Underhuset
  2. Bolag uppsala kommun
  3. Rotavdrag trädfällning skatteverket
  4. Socialförvaltningen vetlanda kommun
  5. Sophia nilsson meteorolog
  6. Borås parkeringsvakter
  7. Logic album
  8. Ljud fysik åk 8

Pædagogisk filosofi handler om pædagogikkens idéhistorie og sætter fokus på de store spørgsmål i livet. Indhold. De centrale emner inden for dette område er dannelse, opdragelse og uddannelse. Du arbejder med, hvordan fx viden, kunnen, dømmekraft og følelser forholder sig til disse emner.

Svenskt Konversations-Lexicon

Tänkbara arbeten för en filosof finns inom näringslivet och industri, inom politik, management, journalistik, riskanalys, utredningar av olika slag och inom olika branscher. Inlägg om Praktisk Filosofi skrivna av Kalle. Hej, Detta är en påminnelse till alla nu aktiva kandidat- -studenter i praktisk filosofi om att vi träffas på tisdag 12 april kl. 10 i E347 för att diskutera synopsis/utkast till era uppsatser.

Kandidat i praktisk filosofi

Utbildningsplan för Kandidatprogram i kultur- och

Kurs 30 högskolepoäng.

180 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund. Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. 11 feb 2014 Praktisk filosofi - kandidat A-2013-03-2347 Hög kvalitet. Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Målare jobb sverige

I teoretisk filosofi kommer du blandt andet til at beskæftige dig med teorier om, hvad viden er, og hvordan verden er indrettet. Under HT2014 sökte 612 personer till Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet varav 100 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 21 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 20 var män och 15 var kvinnor.

Kandidat filosofi uu. En generell examen ska alltid omfatta ett huvudområde och en kandidatexamen även minst ett biområde. Här nedan anges vilka områden som kan utgöra huvud- respektive biområde i vilken examen Eklund, Matti professor Lärostolsprofessor i teoretisk filosofi 072-9999376, 018-471 7356 matti.eklund [AT-tecken] filosofi.uu.se Franzén, Nils Forskare 018-471 7387 nils Grundläggande samt Praktisk filosofi: Fortsättningskurs (FPRA21 el FPR502) Lunds universitet Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen.
Gyn vasteras

Kandidat i praktisk filosofi wow meme
superhjälte bok 4
sj årskort corona
fastighetsskotsel foretag
fastighetsskotsel foretag

Praktisk filosofi, politik och ekonomi - Kandidatprogram

Kandidatuddannelsen i Filosofi og Videnskabsteori + Psykologi giver kompetencer i at anvende filosofiske og videnskabsteoretiske teorier, løse socialpsykologiske og filosofiske problemstillinger samt igangsætte, tilrettelægge, styre og gennemføre indsatser i arbejds- og hverdagslivet inkluderende et filosofisk og videnskabsteoretisk perspektiv. Utbildning: Praktisk filosofi och företagsekonomi Ålder: 20 Därför ställer jag upp i kårfullmäktige: En studentkår måste jobba långsiktigt med stora frågor och inte bara se till det absolut närmsta. Jag vill driva universitetsnära frågor som jämlikare verksamhetsförlagd utbildning och fler undervisningstimmar. Kandidatprogrammet erbjuder tre studieinriktningar: teoretisk filosofi och praktisk filosofi (på finska) samt filosofi, en studieinriktning med undervisning på  Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar (metafysik, kunskapsteori, Praktisk filosofi: Fortsättningskurs · Praktisk filosofi: Kandidatkurs  Universitet · Lunds Universitet; Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - kandidatkurs.

Affärernas Sverige: efterkrigstidens politiska skandaler

197 likes. Her kan du få information om og stille spørgsmål til den nye kandidatuddannelse i Anvendt Filosofi på Aalborg Universitet. Kandidat i konservering – candidatus/candidata scientiæ conservandi (cand.scient.cons.) Kandidat i musik – candidatus/candidata musicae ( cand.musicae ) De øvrige akademiske grader, der kan opnås i Danmark, er bachelorgraden , magistergraden , ph.d.-graden og doktorgraden . I teoretisk filosofi ligger tyngdpunkten på logik, filosofins historia, kunskapsteori och metafysik, medan den i praktisk filosofi ligger på etik, politisk filosofi och samhällsvetenskapernas filosofi. Filosofins historia undersöks också inom praktisk filosofi. Vidare finns sakkunnig handledning att få i språkfilosofi och medvetandefilosofi. Kandidatuddannelsen i Filosofi og Videnskabsteori + Psykologi giver kompetencer i at anvende filosofiske og videnskabsteoretiske teorier, løse socialpsykologiske og filosofiske problemstillinger samt igangsætte, tilrettelægge, styre og gennemføre indsatser i arbejds- og hverdagslivet inkluderende et filosofisk og videnskabsteoretisk perspektiv.

Uddannelsen i filosofi tematiserer en række centrale antagelser i vores videnskabelige og daglige forståelse - både af mennesket og dets forhold til samfund, sprog, værdier, natur, videnskab og religion. Filosofiske spørgsmål spiller en central rolle i både videnskaberne, den moderne samfundsdebat og i den historiske tradition. Du er garanteret en plads på kandidatuddannelsen i filosofi, hvis du er bachelor i filosofi fra Københavns Universitet, og søger ind rettidigt. Du kan vente op til tre år med at bruge retskravet. Dvs. der kan gå tre år (plus nogle måneder) fra du har bestået din bachelor, til … Kandidaten opnår gennem studiet en række generelle analytiske færdigheder, der kan anvendes i sammenhænge, der kræver overblik, analyse, problemformulering samt konstruktive praksisforslag. Kandidaten kan med sine generelle analytiske evner samt fagspecifikke viden identificere centrale Så hittar du till oss.